071 589 7000 
sales@snelkoppeling.eu 
Achthovenerweg 17e 
2351 AX  Leiderdorp  

Storingen omtrent OSS in SnelStart

Op dit moment speelt een aantal storingen binnen SnelStart 12 met betrekking tot het gebruik van de OSS-regeling. Onderstaand storingen die betrekking hebben op (webshop)koppelingen van SnelKoppeling.eu en OSS in het algemeen.

Onderstaand directe links naar de laatste versies van SnelStart:

Bijgewerkt op: 12-07-2024 19:16:06

Fout tijdens importeren: Omzetrekening van artikelomzetgroep is niet ingevuld

Wanneer u gebruik maakt van de Unieregeling (het vinkje Factureren met buitenlandse btw (One Stop Shop) ) kan het zijn dat u tijdens het importeren van verkooporders deze melding krijgt:

Fout tijdens importeren: Omzetrekening van artikelomzetgroep 'omschrijving' is niet gevuld

Verkooporders voor particuliere klanten binnen EU worden vervolgens niet ingelezen. Ook wanneer u alle stappen van SnelStart heeft gevolgd. Dit is een bekende fout en wordt zo snel als mogelijk opgelost door SnelStart.

Tijdelijke oplossing

Voeg aan de artikelomzetgroep het  land toe van uw klant. Hierbij kunt u de instellingen van Landen binnen EU (particulier) overnemen.


Herhaal deze stappen wanneer u meerdere artikelomzetrekeningen heeft en/of verkoopt aan klanten uit verschillende lidstaten.

Huidige versie: 12.104.50: probleem aanwezig, workaround toepasbaar

OSS met terugwerkende kracht activeren

Wanneer u OSS activeert gaat dit in op de dag waarop u dit activeert. Het is niet mogelijk om zelf op te geven wanneer u OSS wilt laten ingaan. Als u dus pas tegen het einde van de maand of zelfs kwartaal dit vinkje activeert kunt u over die periode geen OSS laten toepassen door SnelStart.

Op moment van schrijven is er binnen SnelStart geen mogelijkheid tot aanpassen. Er is ook geen officiële workaround beschikbaar.

Wij hebben echter wel een workaround en halen positieve resultaten met onderstaande stappen:

  1. Open uw administratie in SnelStart en ga naar SNEL STARTEN -> Instellingen
  2. Ga naar het tabblad Boekhouding
  3. Zet uw computerdatum op 1 juli 2021 (tijd is niet belangrijk)
  4. Zet nu het vinkje Factureren met buitenlandse btw aan
  5. Klik op Opslaan
  6. Zet uw computerdatum weer terug naar de actuele datum

Stond het vinkje al aan? Zet deze dan eerst uit, klik op Opslaan, zet het vinkje dan weer aan en klik nogmaals op Opslaan.

Let tijdens het opslaan van de instellingen erop dat uw datum niet is teruggesprongen.

Vanaf nu zal OSS vanaf 1 juli 2021 toepasbaar zijn binnen SnelStart.

Lukt het niet om OSS via bovenstaande stappen te activeren? Neem dan contact op met ons, dan helpen wij u met een alternatieve oplossing. 
Huidige versie: 12.104.50: probleem aanwezig, workaround toepasbaar

Verkooporders van voor 1 juli 2021 voor particuliere klanten binnen EU geen btw

Verkooporders voor particuliere klanten binnen EU met een orderdatum voor 1 juli 2021 (of voor de datum waarop u OSS heeft geactiveerd) worden geïmporteerd zonder btw.

Workaround: Om de btw alsnog te laten berekenen klikt u eerst op Wijzig alvorens u de order factureert.

Als u dit niet doet wordt de factuur verkeerd opgeslagen in de boekhouding

U kunt niet factureren via Orderbeheer, dan vindt namelijk geen herberekening plaats. 

Dit probleem is bij SnelStart bekend, er wordt gewerkt aan een oplossing.

Huidige versie: 12.104.50: probleem aanwezig, workaround toepasbaar

Foutmelding: Conversion from type 'DBNull' to type 'Integer' is not valid

Tijdens het inlezen van verkooporders van particuliere klanten binnen EU kunt u deze melding krijgen:

Conversion from type 'DBNull' to type 'Integer' is not valid

De order wordt in sommige gevallen niet ingelezen. Dit komt door tekstregels, deze worden onjuist opgeslagen/uitgelezen door SnelStart.

Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar.

Het probleem is bij SnelStart bekend, er wordt gewerkt aan een oplossing.

Opgelost in versie 12.104.50

Goederen met 0% btw belast / uitgezonderd van btw

Het is op dit moment niet mogelijk om goederen te factureren die vrijgesteld zijn van btw of waar 0% btw moet worden toegepast. Dit probleem is bekend bij SnelStart, of en wanneer dit wordt opgelost is echter niet duidelijk.

Als workaround biedt SnelStart deze suggestie: 

Maak een (extra) grootboekrekening met functie 84 aan en geef deze een Vat-tarief* waar geen percentage bij staat. Voor Duitsland kunt u bijvoorbeeld super verlaagd of parking kiezen om zo geen btw te berekenen.

Dit is niet toepasbaar op Ierland en Luxemburg omdat bij elk tarief een percentage staat. Hiervoor heeft SnelStart geen oplossing.

*) Klik op Vat-tarief om zo de in SnelStart geldende tarieven te tonen.

Huidige alfaversie: 12.107.6: probleem opgelost: in deze versie kunt u het tarief 'Geen' toekennen aan een grootboekrekening met functie 84

Lightspeed eCom: Fout: Geen tarieven gevonden voor land XX

Tijdens het importeren van facturen in SnelKoppeling.eu Lightspeed eCom kunt u de melding krijgen:

Fout tijdens boeken: Fout: Geen tarieven gevonden voor land XX geldig op datum xx-xx-xxxx

Dit speelt bij landen buiten EU wanneer u gebruik maakt van de Unieregeling. Deze landen worden verkeerd aangemerkt.